joomla statistics
Všeobecné obchodní podmínky - Levně a rychle! Květinářství Brno, doručování květin po Brně a okolí. | Levně a rychle! Květinářství Brno, doručování květin po Brně a okolí. Levně a rychle. Květinářství Brno - doručování květin po Brně a okolí. Svatební kytice, klobásové kytice, smuteční vazba.
Domů

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Kvetinarstvibrno.cz

OBJEDNÁVKA

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Kvetinarstvibrno.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávky zboží lze uskutečnit prostřednictvím e-shopu, e-mailem, telefonicky a osobně na prodejně. Objednat lze zboží, které nabízíme v e-shopu nebo na základě individuální, Vámi specifikované objednávky. Vzhledem k povaze zboží - květin, musí být objednávka provedena s dostatečným předstihem, abychom mohli dostatečně vyhovět Vašim požadavkům. Hodnota minimální objednávky pro e-shop je 500 Kč. 
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

DORUČENÍ V BRNĚ

 • Veškeré Vámi objednané zboží jsme schopni doručit na Vámi určenou adresu. Pokud se nejedná o příliš specifický požadavek, jsme schopni objednávku doručit v den objednání, jinak zpravidla následující pracovní den. Ideální je objednávku zaslat minimálně 4 hodiny před požadovaným doručením. V případě specifické individuální objednávky je potřeba ji provést s dostatečnou časovou rezervou. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Doručování objednávek je realizováno od pondělí do neděle.  Cena za doručení od 8.00 do 18.00 v Brně je stanovena na 99,- Kč za objednávku nad 1000,- Kč, případě objednávky přesahující částku 2500,- Kč je doručení zdarma, objednávky do 1000 Kč jsou doručovány za 149,- Kč. Doručení v sobotu, v neděli a o svátcích, případně v pracovní dny ve večerních hodinách, je možné s příplatkem 100% oproti standartním cenám doručení.

DORUČENÍ MIMO BRNO

 • V případě požadavku o doručení objednávky mimo Brno, je nutné objednávku zaslat minimálně 2 dny před požadovaným doručením. Ceny květin od našich partnerských květinářství se mohou lišit a jsou předem konzultovány se zákazníkem. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Objednávky mimo Brno jsou realizovány od pondělí do neděle. Připadne-li objednávka  na doručení v den státního svátku nebo neděli, bude v případě souhlasu zákazníka realizovaná následující den, dle možností i tentýž den. Cena za doručení mimo Brno do 20 km od Brna je stanovena na 250,- Kč za objednávku, nad 20 km 350,- Kč za objednávku, v případě objednávky přesahující částku 3500,- Kč je doručení zdarma. V některých případech je cena doručení individuání, v každém případě specifikována po domluvě se zákazníkem. Doručení v sobotu, v neděli a o svátcích je možné s příplatkem 100% oproti standartním cenám doručení.

DORUČENÍ NA SLOVENSKO

 • V případě požadavku o doručení objednávky na Slovensko, je nutné objednávku zaslat minimálně 2 dny před požadovaným doručením. Ceny kytic se v případě doručení na Slovensko mohou lišit a jsou předem konzultovány se zákazníkem. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Objednávky na Slovensku jsou realizovány od pondělí do soboty. Připadne-li objednávka na doručení v den státního svátku nebo neděli, bude v případě souhlasu zákazníka realizovaná následující den. Doručování objednávek je realizováno od pondělí do soboty. Cena za doručení na Slovensku je stanovena na 390,- Kč za objednávku. V některých případech je cena doručení individuání, v každém případě specifikována po domluvě se zákazníkem.

REKLAMACE A SMLUVNÍ VZTAHY

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Vzhledem k povaze námi prodávaného zboží, kterým jsou řezané květiny, je ze zákona platná lhůta na reklamaci 24 hodin, ve které lze vadu zboží nahlásit a řádně zdokumentovat (např. pořídit fotografie zvadlých květin).  
 • Smluvní vtahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Pro případy nezaplacení za dodané zboží a služby platí smluvní úroky z prodlení ve výši 1,5% z dlužné částky denně a smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické nebo telefonické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Kvetinarstvibrno.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje  na internetový obchod Kvetinarstvibrno.cz.

Kvetinarstvibrno.cz shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění nákupu v internetovém obchodě.

JAKÁ OSOBNÍ DATA SHROMAŽĎUJEME?

Shromaždují se pouze data nutná k uskutečnění nákupu zákazníkem v internetovém obchodě a jedná se o následující:

 • Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa
 • E-mail
 • Telefon

PROHLÁŠENÍ:

Kvetinarstvibrno.cz se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem bez souhlasu vlastníků těchto dat. 

Kvetinarstvibrno.cz se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

Provozovatel e-shopu Kvetinarstvibrno.cz:
Mgr. Robert Juhász
IČ: 60424753


 
TOPlist
SEO webu sledují SEO nástroje.cz